___ Inovacijų žemės ūkyje paroda „Inno panorama 2021“ ___


Pastaruoju metu žemės ūkyje diegiant inovatyvias technologijas, žemdirbiams teko koreguoti įprastinius žemės dirbimo, sėjos bei augalų priežiūros sprendimus. Nereikia būti ekspertu, kad pastebėtum, kaip naujos technologijos pakeitė žemės ūkį, augalininkystė ir gyvulininkystė tapo pelningesnėmis sritimis, padidėjo žemės ūkio gamybos efektyvumas, žemdirbystės technologijos tapo draugiškesnės aplinkai.

Didžiausios žemės ūkio parodos Baltijos šalyse „Ką pasėsi...“ bei „Inno panorama“ dalyviai ir lankytojai išskiria keletą plačiausiai žemės ūkyje naudojamų inovacijų:

  • GIS ir GPS technologijos;
  • Palydovų nuotraukos bei kita informacija;
  • Bepiločiai orlaiviai bei jų teikiama informacija;
  • InformacinÄ—s technologijos žemÄ—s Å«kyje ir duomenų dalijimasis tiesiogiai;
  • Duomenų rinkimas, kaupimas bei analizavimas.

Žemdirbiai teigia, kad šiuolaikiniai ūkiai gauna daug naudos iš įdiegtų, nuolat atnaujinamų skaitmeninių technologijų. Apklausos parodų metu rodo, kad ne vienas žemdirbys pabrėžia tai, kad naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis sunaudojama mažiau vandens, pesticidų, trąšų, sumažėja neigiama įtaka aplinkai, naudojantis tręšimo planais ir moderniomis augalų skenavimo technologijomis esmingai sumažėja cheminių medžiagų nutekėjimo į gruntą bei paviršinio vandens telkinius tikimybė, padidėja tręšimo ir augalų apsaugos efektyvumas. Augintojai vandens taupymą pamini ne atsitiktinai. Pasaulyje žemės ūkyje sunaudojama apie 70 proc. gėlo vandens, o dėl klimato kaitos jo atsargos kai kuriuose regionuose katastrofiškai mažėja, ilgėja sausrų laikotarpiai, tai jaučiame ir mes. Įdiegus skaitmenines technologijas, didėja augalininkystės ir gyvulininkystės verslo rentabilumas, šios sritys tampa „protingos“ ir stabilesnės.

Parodoje „Inno panorama 2021“ lankytojai galės plačiau susipažinti su GIS technologijomis ir jų duomenų panaudojimu. Šios technologijos tampa neatsiejama tiksliojo ūkininkavimo dalimi. Naudodamiesi geoinformacinėmis technologijomis žemdirbiai gali įvertinti momentinį ir prognozuojamą kritulių pasiskirstymą ar numatyti galimas sausras, įvertinti augalų produktyvumą, augalų būklę ir t.t. Intelektualios technologijos padeda optimizuoti trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimą, nes ūkininkams nereikia tręšti ar purkšti viso lauko, o apdorojami tik atskiri sklypai. Tuo pačiu kaupiami duomenys apie augalų, dirvožemio būklę, meteorologines sąlygas, sukaupus tam tikrą duomenų bazę, ateityje sprendimus galės padėti priimti dirbtinis intelektas. Plačiau apie duomenų kaupimą bei jų naudojimą parodos šviečiamojoje programoje kalbės specialistai.

Pastaruoju metu žemdirbiai naudojasi palydovų sukauptais duomenimis. Šie duomenys padeda įvertinti pasėlių fotosintezės intensyvumą ir vertinant atitinkamus rodiklius galima numatyti grėsmes. Specialistai parodoje pasakys, kad niekada nebuvo taip paprasta dirbti kaip įdiegus inovatyvias technologijas žemės ūkyje.

Bus atkreiptas dėmesys į bepiločių orlaivių panaudojimo galimybes. Naudojant specialias kameras, galima gauti įvairaus spektro vaizdus, plačiausiai naudojami NDVI spektro indeksai. NDVI leidžia nustatyti botaninę augmenijos sudėtį, įvertinti augalų būklę, nustatyti kenkėjų populiaciją ir t.t. Galima naudoti chlorofilo kiekio augaluose indeksą, padedantį įvertinti augalų mitybos efektyvumą. Kalbėsime apie NDRE ir MSAVI  indeksus bei kitas šiuolaikinių technologijų galimybes bei jų naudojimo privalumus.

Bepiločių orlaivių naudojimas domina daugelį žemdirbių, nes visi puikiai žino, kad jų pagalba galima tiksliai nustatyti augalų biomasę, augalų aukštį, piktžolių kiekį bei botaninę sudėtį, drėgmės kiekį dirvožemyje ir dirvožemio temperatūrą atskiruose sklypuose. Bepiločiai orlaiviai arba dronai įvardijami kaip žemdirbių žvalgai, nes jie suteikia naudingos informacijos, o jos rinkimas bei kaupimas yra labai spartus. Daugelyje šalių dronai naudojami pavojingų žemės ūkio kenkėjų kontrolei. Nustačius jų telkimosi vietas, dronas nuskridęs į tam tikrą vietą išpurškia insekticidus labai apibrėžtoje teritorijoje, nesukeliant grėsmės aplinkai.

Apie dronų galimybes, jų naudojimo taisykles, reikalingą dokumentaciją bus kalbama parodoje „Inno panorama 2021“.

Parodoje dėmesio sulauks ne tik mažoji bei labai tiksli technika. Bus pristatoma ūkininkams įprasta žemės ūkio technika, tik su padidintomis galimybėmis, traktorių kai kurių parametrų kontrolė ir valdymas nuotoliniu būdu per mobiliąsias aplikacijas, taip pat išmanieji purkštuvai, tręštuvai, sėjamosios, įvertinančios dirvožemio būklę ir koreguojančios sėklų normą ir t.t.. Didėjantys lauko augalų derlingumai skatino žemės ūkio technikos kūrėjus didinti žemės ūkio technikos efektyvumą. Šiuolaikiniai kombainai efektyviai dirba laukuose, kuriuose derlingumas viršija 10 t ha-1. Kombainuose įdiegtos naujos sistemos, renkančios ir kaupiančios duomenis apie derlingumą ir perduodančios informaciją esamuoju laiku į duomenų kaupiklius.

Šviečiamojoje parodos programoje mokslininkai ir ūkininkai kalbės apie šiuolaikines augalininkystės technologijas, ūkininkai pasidalins patirtimi, kaip sekasi ūkininkauti sumažinus trąšų ir augalų apsaugos priemonių normas, mokslininkai pasidalins tyrimų duomenimis apie augalų stresų valdymą, drėgmės išsaugojimą, mikrobiologinių preparatų panaudojimą, galimybes sumažinti trąšų normas, supaprastinti žemės dirbimą ir gauti tokius pačius bei geresnius rezultatus lyginant su įprastomis technologijomis. Visos temos, kurios bus paliestos parodoje aktualios Žaliojo kurso kontekste.

Tačiau neužbėkime į priekį, kalbėdami apie informacines bei kitas technologijas žemės ūkyje, apie visa tai išgirsime parodoje „Inno panorama 2021“ rugpjūčio 26–28 dienomis.

Paveiksliukas: Precision Agriculture

All news