VDU Žemės ūkio akademijos
Verslo ir socialinės partnerystės centras
2024 m. kovo 21–23 d.
organizuoja tarptautinę žemės ūkio parodą 
„Ką pasėsi... 2024“

Daugiau informacijos ruošiama.Organizatorius

Pagrindinis rėmėjas