___ Žemės ūkis ir pasaulinė maisto gamybos sistema susidurs su nemenkais iššūkiais ___


Žemės ūkis ir pasaulinė maisto gamybos sistema susidurs su nemenkais iššūkiais, aprūpinant gyventojus maisto produktais, nes nėra galimybių plėsti žemės ūkio paskirties žemių plotus, dauguma jų jau įtraukti į žemės ūkio gamybą, dalis dirbamų žemės plotų prarandama dėl netvaraus naudojimo, urbanizacijos arba reikia išsaugoti natūralios bioįvairovės buveines bei naudoti kaip klimato kaitos buferius.
Parodos „Inno panorama“ šviečiamojoje programoje numatyta aptarti veiksmingas strategijas, kaip optimizuoti žemės ūkio gamybos lygį sutelkiant dėmesį į tvarius naudojamų technologijų patobulinimus šiose svarbiausiose srityse:
- išteklių naudojimo optimizavimas skirtingo žemės naudojimo intensyvumo regionuose; gamybos intensyvinimas sutelkiant inovacijas srityse, turinčiose stiprų pagrindą;
- vietinės kontroliuojamos gamybos plėtros (miesto ūkių sistemos, šiltnamių ir uždarų patalpų sistemos, kuriose galima auginti didelės vertės produkciją vietos ir gretimų regionų rinkoms) galimybės;
- lauko augalų genetikos ir selekcijos aktualijos, kuriant augalus, mažiau jautrius produktyvumą slopinantiems veiksniams (kenkėjai, ligų sukėlėjai);
- didesnis gamybos efektyvumas, mažiau atliekų maisto tiekimo grandinėje.
Šviečiamoji parodos „Inno panorama“ programa prisidės prie švietimo poveikio ūkininkų požiūriui į endogeninę riziką. Informacija, gauta šviečiamųjų programų metu, sumažina vengimą rizikuoti, geriau įvertinamas gautos informacijos ir rizikos požiūrio poveikis technologijų pritaikymui, o tai sumažina klaidų tikimybę. Ūkininkai, lankantys šviečiamąsias programas, tampa ankstyvaisiais novatoriais, kuriuos po kiek laiko kopijuoja kiti.
Parodos „Inno panorama“ šviečiamojoje programoje kalbėsime apie kai kurias dinamiškas inovacijų koncepcijas, kurios gali būti naudojamos kaip tinkama teorinė nuoroda žemės ūkio naujovių studijoms bei plėtrai. Su verslo partneriais aptarsime dabartines žemės ūkio technologijų transformacijas ir inovacijų diegimo tendencijas bei galimybes Žaliojo kurso perspektyvoje.
Visos naujienos