___ VDU Žemės ūkio akademijos mecenatų įsteigtas Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondas pažymėjo veiklos pradžią ___


Vasario 10 d. Vytauto Didžiojo universitete Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) įvyko iškilmingas renginys, skirtas pažymėti Akademijos mecenatų įsteigto Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo veiklos pradžią.

VDU ŽŪA ir įmonių, šalies agroverslo lyderių, bendradarbiavimas bei įvairi projektinė veikla jau daugelį metų vyksta nuolat – agroverslas steigia stipendijas studentams, finansuoja infrastruktūros modernizavimą, aktyviai dalyvauja žemės ūkiui aktualiomis profesijomis sudominant moksleivius, tobulinant studijų kokybę, įgyvendinant mokslo projektus. Nuo šiol VDU Žemės ūkio akademijos ir agroverslo partnerystė ne tik įgyja naują kokybinę formą, bet ir tampa istoriniu įvykiu, nes toks fondas pirmasis šimtmetį mininčiame Lietuvos universitete.

Agroverslo įmonių ir VDU ŽŪA bendradarbiavimas – unikalus ir džiuginantis reiškinys

VDU rektorius prof. dr. Juozas Augutis atidarydamas renginį kalbėjo, jog agroverslo įmonių ir Žemės ūkio akademijos bendradarbiavimas yra unikalus bei džiuginantis reiškinys, o kartu ir didžiulė Akademijos stiprybė, pastebima bei vertinama užsienio ekspertų.

„Šiuolaikiškų studijų neįmanoma organizuoti šiame procese nedalyvaujant verslo įmonėms, nes ateities žemės ūkio profesionalams reikalingos ne tik teorinės žinios, bet ir praktiniai įgūdžiai. Mokslo veikla taip pat būtų beprasmė, jei jo rezultatų nelauktų verslas“, naujojo fondo vertę komentavo VDU rektorius.


VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė linkėjo, kad į Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondą šiuo metu įdedamas kiekvienas euras užaugtų bent 10 kartų, kad drauge su verslu generuojamos ir įgyvendinamos idėjos kurtų pažangą bei Lietuvos žemės ūkio ateitį.

„Svarbiausią savo metų renginį parodą „Ką pasėsi...“ išauginome kartu su įmonėmis  VDU Žemės ūkio akademijos mecenatėmis. Įmonių sprendimas dalyvauti fonde, kuris be kitų veiklų rems ir parodos „Ką pasėsi...“ infrastruktūros tobulinimą bei plėtrą, tik dar kartą parodo, kiek šis renginys yra svarbus naujausių žinių ir inovacijų sklaidai. Tikime, kad fondo veikla prisidės prie parodos kokybinių pokyčių bei tęstinumo“, dėkodama socialiniams partneriams kalbėjo VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės partnerystės centro direktorė Rita Petlickaitė.

Lūkestis – žymiai išaugęs VDU ŽŪA parengtų kvalifikuotų specialistų skaičius

VDU Žemės ūkio akademijos mecenatai, argumentuodami Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo steigimo tikslus, teigė, kad rinkoje konkuruojančios agroverslo įmonės turi vieną bendrą tikslą ir bendrą lūkestį. Tai žymiai išaugęs VDU ŽŪA parengtų kvalifikuotų specialistų skaičius. Ir įmonės yra pasiryžusios prisidėti prie jų rengimo, nes verslo ateičiai jauni specialistai yra gyvybiškai svarbūs.

Renginio metu įmonių VDU ŽŪA mecenačių UAB „Agrokoncerno technika“, UAB „Baltic Agro Machinery“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, AB „East West Agro“, UAB „Ivabaltė“, AB „Lytagra“, UAB „Rovaltra“, UAB „Žemtiekimas“, kurios pirmosios išreiškė pritarimą fondo steigimui bei skyrė lėšų jo veiklai, vadovams bei atstovams buvo įteikti VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo nario pažymėjimai.

Skatins VDU Žemės ūkio akademijos veiklas, susijusias su mokslo ir inovacijų plėtra

VDU Žemės ūkio akademijos tarybos pirmininkė prof. dr. Aušra Blinstubienė atkreipė dėmesį, kad sprendimus dėl tikslinio lėšų panaudojimo priiminės šio fondo valdyba, sudaroma dvejų metų laikotarpiui. 

Du valdybos narius VDU ŽŪA akademinių padalinių atstovus delegavo VDU Žemės ūkio akademijos taryba. Akademiniams padaliniams atstovaus ŽŪA Agronomijos fakulteto dekanė doc. dr. Aida Adamavičienė ir Inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. Rolandas Domeika. Vieną narį neakademinio padalinio atstovą delegavo ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centras centrui atstovaus direktorė Rita Petlickaitė. Du fondo rėmėjų įmonių atstovus Verslo ir socialinės partnerystės centro teikimu skyrė VDU ŽŪA kanclerė. Fondo rėmėjams valdyboje atstovaus DOJUS įmonių grupės generalinis direktorius Donatas Dailidė ir AB „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas.

Akademijos mecenatų įsteigto Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo, prie kurio gali jungtis ir nauji nariai, remiamos veiklos sritys bus žemės ūkio parodos „Ką pasėsi...“ infrastruktūros tobulinimas ir plėtra, universiteto studentų, doktorantų, mokslininkų grupių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, mokslo rezultatų sklaidos, produktyviausiai ir aktyviausiai mokslinį darbą dirbančių mokslo darbuotojų, pedagoginio personalo ir studentų skatinimas, aukšto lygio pedagoginio personalo ir mokslininkų, atvykstančių dėstymo ir mokslo projektų rengimo tikslais, vizitų į VDU ŽŪA užtikrinimas, įvairų kitų su VDU Žemės ūkio akademijos mokslo ir inovacijų plėtra susijusių veiklų skatinimas.

 

Visos naujienos