___ LANKYTOJAMS->Šviečiamoji programa ___


KONFERENCIJA

„SPRENDIMAI REGIONŲ PLĖTRAI. GEROJI KPP PATIRTIS IR GALIMYBĖS“

2021 m. rugpjūčio 26–27 d.

Universiteto g. 10 B, Akademija, Kauno r. (parodų paviljonas Nr. 2)

 

PROGRAMA

 

Rugpjūčio 26 d. (ketvirtadienis)

 

9.00 – 9.30 Konferencijos dalyvių registracija.

10.00 – Mokslo, NVO ir verslo bendradarbiavimas – galimybė inovatyviems projektams regionuose. Atsisiųsti pranešimą
Prof. dr. Astrida Miceikienė, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė.

10.20 – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimas, geroji patirtis, galimybės ir ateities perspektyvos. Atsisiųsti pranešimą
Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė, Žemės ūkio ministerijos Trečiojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja.

10.40 – Išmanieji sprendimai žemės ūkyje. Ką siūlo ir planuoja technikos gamintojai ir ką naudojame jau šiandien.
Dangis Valaitis, UAB „Dotnuva Baltic“ vykdantysis direktorius.

11.00 – Tvarus ūkininkavimas pasitelkiant naujausias technologijas. Atsisiųsti pranešimą
Dr. Vytautas Liakas, VDU ŽŪA Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentas.

11.20 – Ekologinis ūkininkavimas Europos žaliojo kurso kontekste.
Ūkininkas Valentinas Genys.

11.40 – Ilzenbergo dvaras – nuo ekologinio ūkininkavimo iki produktų su pridėtine verte pardavimo. Atsisiųsti pranešimą
Diana Jokimčienė, Ilzenbergo dvaro ir ūkio vadovė.

12.00 – 12.30 Kavos pertrauka.

12.30 – Poveikio aplinkai mažinimas taikant bearimę žemdirbystę. Atsisiųsti pranešimą
Dr. Kęstutis Romaneckas, VDU ŽŪA Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius.

12.50 – Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas. Atsisiųsti pranešimą
Dr. Inga Adamonytė, VDU ŽŪA Vandens išteklių inžinerijos instituto docentė.

13.10 – Pluoštinių kanapių verslo plėtros Lietuvoje perspektyvos: nuo teorinių įžvalgų iki praktinių pastebėjimų. Atsisiųsti pranešimą
Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius; Andrius Šironas, ūkininkas.

13.30 – Ar reikalingas verslo planas sėkmingam verslui kaimo vietovėse? Atsisiųsti pranešimą
Rolandas Rakštys, VDU ŽŪA Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto lektorius, UAB „Verslo valdymo technologijų grupė“ vadovas.

13.45 – 14.00 Konferencijos dalyvių klausimai, pirmosios konferencijos dienos apibendrinimas.

 

LITFOOD INFORMACINĖ PROGRAMA
Paviljonas Nr. 3

 

11.00 – Skraidymas bepiločiais orlaiviais. Kas, kada, kaip ir kur gali juos pilotuoti. Leidimai ir draudžiamosios zonos.

11.30 – Meteorologinių žalų pasėliuose vertinimas pasitelkiant bepiločius orlaivius.

12.00 – Bepiločių orlaivių naudojimas Nacionalinės mokėjimo agentūros veikloje.

13.00 – Bepiločių orlaivių pritaikymas žemės ūkyje bei aerobiologijoje.

13.30 –  Dronai ir smulkieji augintojai: EIP veiklos grupės „INNOFOOD HUB“ patirtis plėtojant biologiškai vertingų produktų trumpąją tiekimo grandinę.

15.00 – Inovacijos trumpųjų tiekimo grandinių segmente.

Rugpjūčio 27 d. (penktadienis)

 

9.30 – 10.00 Konferencijos dalyvių registracija.

10.00 – Kaip nepasiklysti galimybių labirinte plėtojant inovatyvų verslą regionuose: viešųjų paramos priemonių papildomumas. Atsisiųsti pranešimą
Dr. Artūras Jakubavičius, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas.

10.30 – Skaitmeninių inovacijų centrų paslaugos. Atsisiųsti ranešimą
Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, skaitmeninio inovacijų centro „AgriFood Lithuania“ vadovė.

10.50 – Dirvožemio duomenų skaitmeninimas ir valdymas. Atsisiųsti pranešimą
Lukas Šapranauskas, LŽŪKT Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro vadovas; Rimtautas Petraitis, LŽŪKT Plėtros padalinio vadovas.

11.05 – Skaitmeninės augalininkystės sprendimai. Atsisiųsti pranešimą
Marius Kazlauskas, VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doktorantas, UAB „Precision Farming“ tiksliojo ūkininkavimo konsultantas.

11.25 – Agrodronai: gamtos išteklių tausojimas ir taršos mažinimas ūkiuose.  Atsisiųsti pranešimą
Mindaugas Dorelis, UAB „Agrodronas“ direktorius; Michail Semenišin, VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto magistrantas, UAB „Agrodronas“ serviso vadovas.

11.45 – Kaip paskatinti moterų lyderystę žemės ūkio ir maisto sektoriuose? Atsisiųsti pranešimą
Daiva Bičkauskė, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ projektų vadovė.

12.00 – 12.30 Kavos pertrauka.

12.30 – Socialinių inovatorių akademija – augimo programa socialinių inovacijų kūrėjams.
Dr. Vilma Popovienė, Lietuvos socialinių inovacijų klasterio direktorė; Dr. Aistė Ragauskaitė, VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro inovacijų rinkodaros specialistė.

12.50 – Ar LEADER programa tapo inovacijų laboratorija? Išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai. Atsisiųsti pranešimą
Kristina Švedaitė, Vietos veiklos grupių tinklo ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė.

13.10 – Bendradarbiavimas – idėjų įgyvendinimo variklis. Atsisiųsti pranešimą
Alvydas Varanis, Druskininkų vietos veiklos grupės vadovas.

13.30 – Užimtumo namų įkūrimas Tulpiakiemio kaime (Ukmergės r.). Atsisiųsti pranešimą
Aurelijus Deviatnikovas, VšĮ „Užimtumo namai“ vadovas.

13.45 – 14.00 Konferencijos dalyvių klausimai, konferencijos apibendrinimas.


 LITFOOD INFORMACINĖ PROGRAMA
Paviljonas Nr. 3

11.00 – Bepiločių orlaivių prototipo pristatymas ir šiuolaikinių technologijų taikymas žemės ūkyje.

11.30 – Dronų įvairovė ir funkcijos: augalų gyvybingumo nustatymas, gyvūnų inventorizavimas, paieška, paukščių baidymas, įvairios matavimo galimybės ir kt.

13.00 – ArcGIS programinė įranga informacijos peržiūrai biure, lauke. Skirtingų šaltinių duomenys.

13.30 – Tikslusis tręšimas. Dronų ir palydovų galimybės, IKMIS sistemos panaudojimas tiksliam ūkininkavimui ir ankstyvas gyvulių problemų nustatymas.

15.00 – Inovacijos žemės ūkyje: tinkamos mitybos svarba pasėlių vystymuisi.

Rugpjūčio 28 d. (šeštadienis)

 RENGINYS-KONKURSAS

„KLIMATO KAITOS MAŽINIMO GERIEJI KPP PAVYZDŽIAI KAIMO VIETOVĖSE“
Paviljonas Nr. 2

 

9.00–9.30 Renginio dalyvių registracija.

9.30 – Informacija apie pluoštinių kanapių verslo gerąją patirtį sprendžiant ES žaliojo kurso keliamus aplinkosaugos uždavinius.

10.30–11.00  Kavos pertrauka.

11.00 – Su KPP parama įgyvendintų ir / ar įgyvendinamų agrarinės aplinkosaugos projektų gerosios patirties pristatymas ir apdovanojimas.

12.30–13.30 Pietų pertrauka.

13.30–14.00 – Renginio dalyvių diskusija.

Organizatorius

Pagrindinė rėmėja


Rėmėjai ir partneriai