___ EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė ___


Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) iniciatyva organizuojama „EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė“, kuri vyks š. m. rugsėjo 24 d. renginio „Inno panorama 2022“ metu.

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugės tikslai:
– sutelkti ir pasidalinti EIP veiklos grupių gerąja patirtimi;
– išdiskutuoti prioritetines tyrimų kryptis ir poreikį žemės ūkio inovacijoms;
– susitarti dėl naujų, partneryste grįstų, projektinių iniciatyvų.

Renginys yra nemokamas ir atviras visoms (naujoms ir projektus užbaigusioms) EIP veiklos grupėms.

Preliminari renginio programa:

9.00-9.30 Renginio atidarymas (sveikinimo žodis, trumpas pranešimas apie renginio tikslus, eigą ir pan., trumpas ŽŪŽIS klasterio prisistatymas)

9.30-10.30 EIP veiklos grupių prisistatymai stenduose

10.30-11.30 Teminės diskusijos grupėse/Workshopas

11.30-12.00 Apibendrinimas

Į renginį kviečiame registruotis užpildžius REGISTRACIJOS ANKETĄ.

Daugiau informacijos: zivile.cerniauskiene@vdu.lt

Organizatoriai: VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyrius bendradarbiaujant su Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos klasteriu.

Konferencija „EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė“ vykdoma pagal Kaimo tinklo projektą „Komunikacijos priemonių, skirtų didinti visuomenės informuotumą apie KPP ir jos aktyvesnį įsitraukimą į kaimo plėtros procesus, įgyvendinimas“ NR. PLKT-22-1-01055-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

 

https://zua.vdu.lt/eip-veiklos-grupiu-kontaktu-ir-patirciu-muge-2/

Visos naujienos