Rugsėjo 22 – 24 dienomis Kauno rajone, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA), vyko du plačią šios aukštosios mokyklos veiklų aprėptį atspindintys renginiai: inovacijų sklaidos paroda „Inno panorama 2022“, kurios šiųmetė ašis – ekologija, aplinkosauga, tvarumas ir Gyvulininkystės  paroda, demonstruojanti  ūkinių gyvūnų veislininkystės rezultatus. Abi šios parodos – tai du susisiekiantys indai, nes dalis pristatomų inovacijų skirta būtent gyvulininkystės sektoriui, pasukusiam Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo link.

Parodos metu, penki išskirtiniai parodos eksponatai,  buvo apdovanoti parodos „Inno panorama 2022“ medaliais ir diplomais:

VDU ŽŪA rengiamos parodos visada pasižymi gausia šviečiamąja programa.  Dvi pirmąsias parodos dienas vyko VšĮ „Ekoagros“, šiais metais mininčios savo veiklos 25-metį,  drauge su VDU ŽŪA ir Žemės ūkio ministerija organizuojama tarptautinė konferencija „EKOLINK 2022. Ekologinė gamyba. Pakeliui į 2030“, kurios metu buvo gvildenamos šio sektoriaus aktualijos.

Paskutiniąją parodos dieną vyko EIP (Europos inovacijų partnerystės)  veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė. Jos metu buvo pristatyti projektų rezultatai, diskutuojama apie EIP veiklos grupėms kylančius iššūkius ir tolesnes veiklų gaires.

Gyvulininkystės parodoje buvo demonstruojami veisliniai mėsiniai galvijai, paukščiai, triušiai, avys, poni klasės žirgai. Vyko mėsinių galvijų veislių pristatymai, mėsinių galvijų aukcionas.

Parodą aplankė apie 7 000 lankytojų.


Organizatorius

Pagrindinis rėmėjas


Rėmėjai ir partneriai