___ Verslo ir socialinės partnerystės centras ___


Verslo ir socialinės partnerystės centras

2021 m. birželio 1 d. Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas (toliau – ŽŪMTP) buvo reorganizuotas į Verslo ir socialinės partnerystės centrą (VSPC), kuris tęsia vykdytas veiklas, jas papildydamas naujomis.

VSPC sudaro trys skyriai:

  • Parodų organizavimo skyrius

tarptautinių žemės ūkio ir kitų parodų organizavimas

inovacijų ir naujų produktų demonstracinių renginių organizavimas

parodų ir kitų renginių infrastruktūros administravimas ir veiksmingas naudojimas

švietėjiškų renginių organizavimas

  • Partnerystės plėtros skyrius

bendradarbiavimas su kitais padaliniais dalyvaujant klasterio veikloje, siekiant atverti ŽŪA erdves verslui ir visuomenei

verslo paramos galimybių paieška ir investicijų patrauklumo didinimas

inkubavimo veikla

  • Socialinės partnerystės skyrius

ŽŪA prezentacinių renginių regionuose organizavimas

„Sumanaus moksleivio akademijos“ ir kitų verslumą skatinančių renginių moksleiviams organizavimas

Studentų verslumo ugdymas ir profesinio praktinio mokymo organizavimas

Tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas

Verslo ir kaimo bendruomenių konsultavimo organizavimas

<< Grįžti atgal >>