___ Šviečiamojo pobūdžio renginiu ___


      Šviečiamoji programa

  • Akademijoje rengiamų parodų ypatumas – didelis dėmesys šviečiamajai programai. Nuo 1995 m. per parodas buvo suorganizuota net 1637 seminarai, pasitarimai, konferencijos. Vien 2011–2017 m. laikotarpiu šviečiamosios programos renginiuose dalyvavo apie 7000 asmenų iš įvairių Lietuvos regionų.
  • Šviečiamuosiuose renginiuose savo veiklos srities aktualijas pristato Akademijos mokslininkai, įvairių ministerijų ir kitų organizacijų atstovai.
  • Prieš parodas buvo organizuojami šviečiamųjų renginių ciklai (rudenį – „Ekologinė dekada“, pavasarį – „Kaimo verslų dekada“).
  • Renginių metu įvairiuose šalies regionuose buvo rengiamos regioninės kaimo amatų, ekologinių produktų parodos ir diskusijos kaimo ekonomikos įvairinimo, ekologinių produktų populiarinimo klausimais, aptariamos svarbiausios kaimo plėtros problemos, pasidalinama gerąja problemų sprendimo patirtimi, supažindinama su ekologiniais produktais, regionų gyventojai buvo kviečiami aplankyti Universitete rengiamas parodas.
  • Šviečiamųjų renginių ciklai baigdavosi Akademijoje vykusiose parodose, įrengiant nacionalinę kaimo amatų (pavasarį) ar ekologinių produktų (rudenį) ekspozicijas.
  • Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko suorganizuotos parodos „Ką pasėsi... 2017“ šviečiamoji programa buvo įvertinta nacionaliniu mastu. Lietuvos mokslų akademijos surengtame Mokslo populiarinimo priemonių apdovanojimų nacionaliniame konkurse, kategorijoje „Renginiai įvairioms tikslinėms grupėms“, parodos „Ką pasėsi... 2017“ šviečiamajai programai buvo skirta garbinga ketvirtoji vieta.

 

<< Grįžti atgal >>