___ Lankytojams->Šviečiamoji programa ___


SEMINARAI 

 

Kovo 21 d. (ketvirtadienis) 

 

Paramos priemonės žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

 

11.00 – „Tiesioginių išmokų ir ekologinių sistemų pokyčiai“.
               S. Ramoška, R. Miknevičienė, LR žemės ūkio ministerija.
                         IV rūmų konferencijų salė.  

11.00 – „Parama sumaniųjų kaimų strategijoms įgyvendinti“.
               A. Rėkutė-Bagdonė, J. Dokudovič, LR žemės ūkio ministerija.
                        IV rūmų 211 aud.  

11.30 – „Paramos trumposioms tiekimo grandinėms aspektai“.
               N. Padvaiskaitė, LR žemės ūkio ministerija.
                        IV rūmų 211 aud.  

11.30 – „Nacionalinės maisto kokybės sistemos aktualijos“. 
               N. Guseva, L. Mačytė, LR žemės ūkio ministerija.
                       Seminarų salė paviljone Nr. 1.

12.00 – „Paramos gyvulininkystės sektoriuje aktualijos.
               L. Šimonienė, A. Raila, LR žemės ūkio ministerija.
                       IV rūmų 211 aud.  

13.00 – „2023–2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių, skirtų ūkių plėtrai, konkurencingumui ir produktyvumui didinti, pristatymas“.
               Ž. Jasiulevičius, LR žemės ūkio ministerija.
                       IV rūmų konferencijų salė.  

13.00 – „Parama ekologiniams ūkiams“.
               J. Čeponienė, LR žemės ūkio ministerija.
                       IV rūmų 211 aud.  

13.00 – „Kooperacijos veiklą Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų numatomų pakeitimų pristatymas“.
               J. Gritė, R. Pikšrys, LR žemės ūkio ministerija.
                       Seminarų salė paviljone Nr. 1.

14.00 – „Žemės ūkio rizikos valdymo fondų pristatymas“.
               R. Juodenienė, LR žemės ūkio ministerija.
                        Seminarų salė paviljone Nr. 1.

 

Tvarioji augalininkystė ir miškininkystė

 

10.00 – „Mokslinė konferencija „Herbologija 2024: Piktžolių ekologija ir kontrolė“.
                        Centrinių rūmų 505 aud.

12.00 – „Ekologiška produkcija. Ką mes žinome apie jos kokybę“.
               D. Šileikienė, L. Česonienė, A. Dautartė, VDU Žemės ūkio akademija.
                        III rūmų 411 aud.

 

Sumaniosios technologijos ir inovacijos žemės ūkyje

 

  9.20 – „Skrepi ligos etiologija, genetiniai faktoriai, patogenezė, diagnozė. Klasikinė ir atipinė Skrepi liga. Situacija Lietuvoje“.  
               G. Jarienė, E. Meškinytė, I. Ražanskė, VDU Žemės ūkio akademija.
                        Seminarų salė paviljone Nr. 1.

10.20 – „Mėsinių galvijų genominio tyrimo įtaka bandos formavimui“.  
               G. Jarienė, E. Meškinytė, I. Ražanskė, VDU Žemės ūkio akademija.
                        Seminarų salė paviljone Nr. 1.

14.40 – „Kodėl STRIP-TILL?“.  
               G. Balilionis, UAB „Specagra“.
                        Seminarų salė paviljone Nr. 1.

 

Šalies agrosektoriaus atsparumo ir kaimo gyvybingumo stiprinimas

 

13.00 – „Lyderystės svarba vystant profesinį kapitalą vietos veiklos grupėse“.
               H. Naglazienė, Vietos veiklos grupių tinklas;
               V. Atkočiūnienė, VDU Žemės ūkio akademija;
               A. Aleksandravičius, Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
                       III rūmų 411 aud.

15.00 – „Vietos maisto sistemos atsparumas krizėms – sumanūs sprendimai“.
               R. Čiūtas, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija;
               V. Atkočiūnienė, VDU Žemės ūkio akademija;
               V. Kavaliauskas, Varėnos savivaldybės Verslumo ugdymo centras.
                        III rūmų 411 aud.

 

Kovo 22 d. (penktadienis)

 

Paramos priemonės žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

 

12.00 – „Tiesioginių išmokų ir ekologinių sistemų pokyčiai“.
               S. Ramoška, R. Miknevičienė, LR žemės ūkio ministerija.
                        IV rūmų konferencijų salė.  

12.20 – „RRF priemonė „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“.
               K. Dirmienė, LR žemės ūkio ministerija.
                        IV rūmų 211 aud.  

13.30 – „Tarptautinių mokslo projektų finansavimo galimybės žemės ūkio srityje“.
               V. Kraujalytė, LR žemės ūkio ministerija.
                        IV rūmų 211 aud.  

14.00 – „Priemonės „CBE JU“ finansavimo galimybės bioekonomikos verslui“.
               U. Dirdaitė, Lietuvos mokslo taryba.
                        Seminarų salė paviljone Nr. 1.


Tvarioji augalininkystė ir miškininkystė

 

11.00 – „Partnerystė sveiko dirvožemio link – gyvosios dirvožemio laboratorijos“.
               E. Makutienė, J. Mingaila, L. Žukauskienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
                        Seminarų salė paviljone Nr. 1.

12.00 – „Ekstremalių gamtinių sąlygų paveiktų žolynų pavasarinės priežiūros ypatumai“.
               E. Klimas, VDU Žemės ūkio akademija.
                        Centrinių rūmų 347 aud.

14.00 – „Gyvieji organizmai – dirvožemio biochemikai inžinieriai“.
               N. Maršalkienė, VDU Žemės ūkio akademija.
                        III rūmų 207 aud.


Sumaniosios technologijos ir inovacijos žemės ūkyje

 

10.00 – „Diskusija „Inžineriniai sprendimai tvariam ūkiui“. (Diskusijos vaizdo įrašas)
               D. Šišlavas, D. Savickas, VDU Žemės ūkio akademija;
               V. J. Petkus, AB „East West Agro“;
               P. Picouleau, UAB „Lifrania“;
                   Diskusijos moderatorius – E. Stancikas.
                         IV rūmų konferencijų salė.  

10.00 – „Neišnaudotas verslo modelis „Nuo ūkio iki stalo“ – naujausios prekybos ir logistikos inovacijos“.   
               T. Brazauskas, UAB „DPD Lietuva“.
                         III rūmų 162 aud.

11.00 – „Organinių medžiagų kompostavimas ir komposto perdirbimas į organines trąšas“.   
               J. Pekarskas, A. Radzevičius, VDU Žemės ūkio akademija;
               A. Vasiljevas, UAB „Biodinamika“.
                        Centrinių rūmų 512 aud.

11.00 – „Sertifikuota CO2 mažinanti ateities sėjamoji – MZURI PRO-TIL“.  
               Ł. Lewandowski, D. Pačenga, UAB „Žemtiekimas“.
                        IV rūmų 211 aud.  

11.30 – „Inovatyvių sėklų apdorojimo technologijų tyrimai: šaltos plazmos, elektromagnetinio lauko ir vakuumo poveikis augalų produktyvumui“.  
                V. Mildažienė, VDU Žemės ūkio akademija.
                         III rūmų 162 aud.

12.00 – „Augalų mityba ir tręšimas“.  
               E. Zaleckas, E. Petrauskas, L. Skiniulienė, VDU Žemės ūkio akademija.
                        VIII rūmų 211 aud.

13.00 – „Kaip padėti bioverslui diegti skaitmenines inovacijas?“.  
               J. Greblikaitė, R. Rakštys, VDU Žemės ūkio akademija.
                        III rūmų 207 aud.

 

Tvarioji energetika ir atsinaujinantys energijos šaltiniai

 

11.00 – „Biodyzelino gamybos žaliavos, kokybės tyrimai“.  
               M. Gumbytė, V. Makarevičienė, E. Sendžikienė, K. Kazancev, VDU Žemės ūkio akademija.
                        VIII rūmų B212 aud.

11.00 – „Gaisrinės saugos reikalavimai žemės ūkio objektuose. Saulės jėgainių priešgaisrinė sauga“.   
               R. Mieldažys, VDU Žemės ūkio akademija;
               V. Velička, VšĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“.
                        III rūmų 207 aud.

14.30 –  Renginys „Pasaulinė vandens diena 2024. Vanduo taikai“.
                M.Dapkienė, L. Česonienė, R. Šadzevičius, VDU Žemės ūkio akademija.
                        IV rūmų konferencijų salė.

 

Aukštos pridėtinės vertės maisto produktų kūrimas ir gamyba

 

11.00 – „Nacionalinis išteklius – žvėriena – kas lemia jos kokybę?“
               J. Stankevičiūtė, VDU Žemės ūkio akademija.
                         VI rūmų 213 aud.

12.30 – „Siauralapio gauromečio ekstraktų panaudojimas aukštos pridėtinės vertės maisto produktų gamybai“.  
               M. Lasinskas, E. Jarienė, A. Velička, VDU Žemės ūkio akademija.
                        Centrinių rūmų 506 aud.

14.40 – „Kenkėjų kontrolės sprendimai, svarba bei efektyvus užtikrinimas žemės ūkio sektoriuje“.  
               L. Grigaliūnas, UAB „Dezinfa“.
                        Seminarų salė paviljone Nr. 1.


Šalies agrosektoriaus atsparumo ir kaimo gyvybingumo stiprinimas

 

10.00 – „Rekomendacijos žemės ūkio konsultavimo standartui parengti“.
               R. Pakeltienė, L. Girdžiūtė, J. Zaleckienė, Ž. Černiauskienė, VDU Žemės ūkio akademija.
                         III rūmų 207 aud.

12.00 – „Mano pirmas startuolis“: kvalifikacijos kėlimo kursai ir jaunam, ir patyrusiam“.
               J. Žukovskis, A. Čapienė, VDU Žemės ūkio akademija.
                        III rūmų 411 aud.

14.00 – „Pasėlių draudimas – svarbus darnios plėtros instrumentas“.
               M. Rusteika, VDU Žemės ūkio akademija;
               I. Hofmanas, Lietuvos žemės ūkio taryba;
               R. Voverytė-Šimkienė, LR žemės ūkio ministerija.
                        III rūmų 165 aud.

14.20 - „Suinteresuotųjų šalių bendraveikos skatinimas žiedinės bioekonomikos plėtrai Lietuvoje paspartinti“
               V. Vitunskienė, VDU Žemės ūkio akademija;
               V. Kraujalytė, LR žemės ūkio ministerija;
               R. Pakeltienė, VDU Žemės ūkio akademija.
                         IV rūmų 211 aud.


ESIC: skaitmenizacijos ateities perspektyvos

 

13.00 – „Nemokamos skaitmenizacijos galimybės verslui“.
               E. Samys, Vytauto Didžiojo universitetas.
                        III rūmų 411 aud.

13.15 – „Finansinės paskatos didinant įmonių energetinį efektyvumą ir tvarumą: kai lašas po lašo ir akmenį pratašo“.
               A. Jakubavičius, Lietuvos inovacijų centras.
                        III rūmų 411 aud.

13.40 – „Tvarūs žemės ūkio pokyčiai pasitelkiant tvarias technologijas ir robotiką“.
               V. Steponavičienė, I. Bručienė, A. Rudinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
                        III rūmų 411 aud.

14.25 – „Intelektinės nuosavybės galimybės praktikoje“.
               E. Buinauskas, Vytauto Didžiojo universitetas.
                        III rūmų 411 aud.

14.55 – „Inovatyvių produktų finansavimo šaltiniai“.
               J. Blažukas, Vytauto Didžiojo universitetas.
                        III rūmų 411 aud.

 

Kovo 23 d. (šeštadienis)

 

 Šalies agrosektoriaus atsparumo ir kaimo gyvybingumo stiprinimas

 

11.00 – „Mano pirmas startuolis“: kvalifikacijos kėlimo kursai ir jaunam, ir patyrusiam“.
               J. Žukovskis, A. Čapienė, VDU Žemės ūkio akademija.
                        III rūmų 411 aud.

 

 

 

 

Organizatorius

Pagrindinis rėmėjas


Rėmėjai ir partneriai